NameLast modifiedSize

[IMG]Б1. В.01 ИИТ(ПУ) МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 789K
[IMG]Б1. В.02 Теор. осн. комп. без. МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 678K
[IMG]Б1. В.03 МиМ обр. БД МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 945K
[IMG]Б1. В.04 Сов. мет.раз. БМС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 767K
[IMG]Б1. В.05 Высокоур. программ. МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 602K
[IMG]Б1. В.06 Стан. и лиц. БС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 528K
[IMG]Б1. В.07 Мат. мет. компь. анализа МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:16 606K
[IMG]Б1. В.ДВ.01.01 Комп. тех. в НиОбр МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 719K
[IMG]Б1. В.ДВ.01.02 АЛИС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 772K
[IMG]Б1. В.ДВ.02.01 Адаптация БИС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 550K
[IMG]Б1. В.ДВ.02.02 СППР врача МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 552K
[IMG]Б1. В.ДВ.03.01 Моб. и крос. сис. МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 599K
[IMG]Б1. В.ДВ.03.02 Биомед. ИС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 549K
[IMG]Б1. О.01 Архитектура ИС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 788K
[IMG]Б1. О.02 Основы НИД МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 577K
[IMG]Б1. О.03 Мат и инс. МиМ СППР МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 570K
[IMG]Б1. О.04 РП_ИЯ делового и проф общения_ПИ_2021_3++.pdf2022-03-11 11:09 754K
[IMG]Б1. О.05 Инф. общ. и проб. ПИ. МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:17 967K
[IMG]Б1. О.06 Мет. и Тех. проек ИС МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:18 949K
[IMG]Б1. О.07 Сов.тех.раз. ПО МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:18 699K
[IMG]Б1. О.08 Управление ИТ-проект. МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:18 546K
[IMG]ФТВ. В.01 Ген. алг. МПИ-2021.pdf2022-02-14 13:18 730K