NameLast modifiedSize

[IMG]Б1. В.01 Дел. ин. яз ПИ-2020.pdf2021-04-02 16:02 670K
[IMG]Б1. В.02 Мат. и им. модел. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:51 1.1M
[IMG]Б1. В.03 Численные методы ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:52 1.2M
[IMG]Б1. В.04 Биология ПИ-2019.pdf2021-04-02 16:01 643K
[IMG]Б1. В.05 Осн. станд. и сер. ПП ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:52 1.1M
[IMG]Б1. В.06 Стандартиз. обр. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:52 1.1M
[IMG]Б1. В.07 Биоинформатика ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:52 1.0M
[IMG]Б1. В.08 БТС ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:53 1.0M
[IMG]Б1. В.09 Адм.инф.сст.pdf2021-03-18 10:31 1.2M
[IMG]Б1. В.10 Интер.-программ ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:53 1.2M
[IMG]Б1. В.11 ВМИиП.pdf2021-03-18 10:31 1.2M
[IMG]Б1. В.12 Мет. стат. обр БС ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:53 1.2M
[IMG]Б1. В.13 Теор. принят. реш ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:53 1.1M
[IMG]Б1. В.14 ООП ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:54 1.4M
[IMG]Б1. В.15 ИСиТ.pdf2021-03-18 10:32 1.2M
[IMG]Б1. В.16 Эл. курсы по ФК ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:45 1.1M
[IMG]Б1. В.ДВ.01.01 Комп. ан. ПИ-2019.pdf2021-04-02 16:02 470K
[IMG]Б1. В.ДВ.01.02 Пер. в сфер ПД ПИ-2019.pdf2021-04-02 15:57 482K
[IMG]Б1. В.ДВ.02.01 Прик. стат. ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:35 557K
[IMG]Б1. В.ДВ.02.02 Введ. в биомет. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:55 1.2M
[IMG]Б1. В.ДВ.03.01.ИИС ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:55 1.3M
[IMG]Б1. В.ДВ.03.02 Инф. мен. в здр. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:55 1.1M
[IMG]Б1. В.ДВ.04.01 Прак. прог. ЭВМ ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:55 1.1M
[IMG]Б1. В.ДВ.04.02 Прик. прог. в мат. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:55 1.2M
[IMG]Б1. В.ДВ.05.01 Нейронные сети ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:56 1.2M
[IMG]Б1. В.ДВ.05.02 ММО ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:56 1.3M
[IMG]Б1. В.ДВ.06.01 Мат. логика ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:56 1.1M
[IMG]Б1. В.ДВ.06.02 Теория алгор. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:56 1.1M
[IMG]Б1. В.ДВ.07.01 Введ. в кибер. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:56 1.1M
[IMG]Б1. В.ДВ.07.02 Мед. кибер. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:57 1.0M
[IMG]Б1. О.01 История ПИ-2019.pdf2021-04-02 16:01 594K
[IMG]Б1. О.02 Эконом. теория ПИ-2019.pdf2021-04-02 15:57 577K
[IMG]Б1. О.03 Ин. яз ПИ-2019.pdf2021-04-02 15:56 643K
[IMG]Б1. О.04 БЖД ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:35 614K
[IMG]Б1. О.04 БЖД ПИ-2019.pdf2021-04-02 15:59 584K
[IMG]Б1. О.05 Фил. ПИ-2019.pdf2021-04-05 10:53 516K
[IMG]Б1. О.06 Правовед. ПИ-2019.pdf2021-04-07 09:38 768K
[IMG]Б1. О.07 Математика ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:57 1.5M
[IMG]Б1. О.08 Дискрет мат ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:57 1.6M
[IMG]Б1. О.09 Теория вер. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:57 1.2M
[IMG]Б1. О.10 Мат. стат. ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:39 557K
[IMG]Б1. О.11 Исслед. операций ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:57 1.2M
[IMG]Б1. О.12 Мет. опт. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:58 1.2M
[IMG]Б1. О.13 Физика ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:58 1.1M
[IMG]Б1. О.14 Алг. и прог. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:58 1.3M
[IMG]Б1. О.15 Операционные сис ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:58 1.2M
[IMG]Б1. О.16 ВССиТ ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:58 1.1M
[IMG]Б1. О.17 ТСиСА ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:58 1.2M
[IMG]Б1. О.18 Базы данных ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:59 1.1M
[IMG]Б1. О.19 Проект. ИС ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:59 1.2M
[IMG]Б1. О.20 Информ. без. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:59 1.1M
[IMG]Б1. О.21 Программная инж. ПИ-2020.pdf2021-03-18 10:59 1.2M
[IMG]Б1. О.22 Проект практ. ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:41 554K
[IMG]Б1. О.23 Рус.яз и кул.речи ПИ-2019.pdf2021-04-02 15:58 517K
[IMG]Б1. О.25 ОЛиКК ПИ-2019.pdf2021-04-02 16:01 522K
[IMG]Б1. О.28 АПБЖД ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:35 614K
[IMG]Б1. О.29 Основы цифровых финансов ПИ-2020.pdf2022-03-22 10:26 627K
[IMG]Программа ГИА 09.03.03 2020.pdf2022-09-20 09:10 1.1M
[IMG]ФТД. В.01 Эволюц. алг. ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:43 644K
[IMG]ФТД. В.02 ПИ-2019.pdf2021-04-05 10:51 600K
[IMG]ФТД. В.03 Нечет. мод и упр. ПИ-2020.pdf2022-04-18 15:42 541K